به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پارس خودرو در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۴۵٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٨۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٠٧ درصد رشد داشته است.