به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی تندگویان در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴۴٧٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣ درصد رشد داشته است.