به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی محصولات پارس اعلام نمود مجوز صادر شده برای افزایش قیمت انواع پودر شوینده به میزان ۴٠ درصد میباشد و نرخ های فروش قبلی و جدید براساس متوسط نرخ مصرف کننده پودرهای شوینده این شرکت محاسبه شده است.