به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در پی نوسان قیمت سهام اقدام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نمود و به سوالات پاسخ داد.