​مدیرعامل شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ: با توجه به سودآوری ۶ ماهه و پروژه هایی که داریم و همچنین افزایش سرمایه ای که در پیش خواهیم داشت این نوید را می دهم که در پنج یا ۶ ماه آینده سهام کاشی حافظ شاهد رشد خوبی خواهد بود.