با وجود این که ذخیره زغال سنگ موجود در کشور بالغ بر ١ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تن است ، اما فعلا تنها از ١ میلیون و ۶٠٠ هزار تن از این ذخایر بهره برداری می شود. به نظر می رسد اگر بازار فروش زغال سنگ جذاب تر شود شاهد افزایش سرمایه گذاری ها در این صنعت خواهیم بود...