به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ١۵٠ درصدی خدمات فنی فولاد یزد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،سود انباشته ، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید کرد.