به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد از انعقاد قرارداد جهت عرضه محصولات شرکت به فروشگاههای زنجیره ایی از طریق شرکت پخش سراسری محصولات تبرک خبر داد.
نوش پونه مشهد قرارداد فروش محصول بست