به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان اصفهان اعلام داشت خوشبختانه با توکل به خداوند متعال و همت عالی مدیریت و کلیه پرسنل شرکت، شیوع این ویروس هیچگونه تاثیر منفی بر عملکرد این شرکت نداشته است.