به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت چین چین اعلام نمود در راستای ایجاد تنوع محصولات در حال تولید و فروش آزمایشی خیارشور می باشد.