به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اعلام نمود پیرو اطلاعیه بانک تجارت در سامانه کدال درخصوص حکم قضایی صادره براساس توافق طرفین و تنظیم صورتجلسه مصالحه و سازش مبنی بر انتقال ٢،٢٩١،٧٣٩،٩٩٧ سهم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از مالکیت شرکت توسعه معادن جنوب(با مسئولیت محدود) به بانک تجارت (سهامی عام ) صادر گردیده است.ضمنا طی اطلاعیه بانک تجارت (سهامی عام )بر اساس نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انتقال قطعی انجام گردید.