به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت زامیاد در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۶۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۵٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٢ درصد رشد داشته است.