مدیر عامل شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با اعلام افزایش ١٨٣ درصدی سود عملیاتی این شرکت بورسی طی ۶ ماهه نخست سال جاری به بورس ٢۴ گفت: پروژه بازسازی و نوسازی واحد خمیر سازی کارخانه تعریف شده و در مرحله تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی است و پس از اخذ مجوز از سهامداران، عملیات اجرایی آن آغاز می شود تا این گلوگاه اصلی تولید در شرکت رفع شود.