فولاد هرمزگان این روزها سهامداران خود را به صورت رگباری در حال سورپرایز کردن است؛ اخیرا سه رویداد مهم در شرکت شاهد بودیم؛ اول گزارش عالی شهریور ماه و سپس صورت های مالی سرشار از سود مهر ماه و حالا هم شاهد انتشار گزارش فراتر از انتظار مهر ماه بودیم.

بورس۲۴ : فولاد هرمزگان این روزها سهامداران خود را به صورت رگباری در حال سورپرایز کردن است؛ اخیرا سه رویداد مهم در شرکت شاهد بودیم؛ اول گزارش عالی شهریور ماه و سپس صورت های مالی سرشار از سود مهر ماه و حالا هم شاهد انتشار گزارش فراتر از انتظار مهر ماه بودیم.

در گزارش 6 ماهه، فولاد هرمزگان رکورد های سود سازی خود را جابه جا کرده و به سود سنگین 847 ریالی رسیده است.

این سود جهش سنگین 142 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.

اما شرکت در مهر ماه هم فروش سنگینی را داشته است و بیش از 1090 میلیارد تومان محصول را به فروش رسانده تا جمع فروش 7 ماهه شرکت به 5375 میلیارد تومان بالغ شود.

حال متوسط فروش 6 ماهه قبل به ازای هر ماه 730 میلیارد تومان بوده که این فروش سنگین مهر ماه نشان از تحولات جدی در این شرکت فولاد ساز دارد.

عملکردهای عالی این شرکت فولاد ساز یکی پس از دیگری به ثبت رسیده و در گزارش 7 ماهه امسال شاهد رشد 65 درصدی فروش این شرکت هستیم.

حال شرکت با فروش 4285 میلیارد تومانی نیمه اول سال و شناسایی سود تسعیر ارز به سود حدود 85 تومانی به ازای هر سهم رسیده و برای نیمه دوم سال حداقل فروش6000 میلیارد تومانی خواهد داشت که قطعا سود سازی بالاتری با این نرخ های فروش برای شرکت ثبت می شود.

به عبارتی بعید نیست شرکت امسال حتی به سود 180 تومانی هم دست یابد که با احتساب یک پی بر ای ساده ارزش ذاتی سهم در رنج1600 تومانی به صورت حداقلی قرار گرفته و نشان می دهد سهم فاصله خوبی از ارزش ذاتی خود داشته و در موقعیت خرید بنیادی قرار دارد.