به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پتروشیمی جم از روز چهارشنبه ٧ آبان به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی خواهد شد.