به گزارش بورس ٢۴،به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می رساند؛ حداقل تغییر قیمت هر سفارش (Tick Size) برای صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٨/١٠ به ١ ریال تغییر می یابد.