به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣۴٠٩٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶٧٣۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.