مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دشت مرغاب امروز برگزار شد و صورت‌های مالی سال مالی گذشته را تصویب کرد.