بورس ٢۴ : نمایندگان مجلس در این دوره فعلا دو طرح تامین مسکن برای فاقدین خانه در نظر گرفته اند. طرح اول که نیمه اول امسال نوشته شد ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی به مدت ۶ سال با استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات بانکی بود. طرح دوم اما بتازگی مطرح شده و هنوز نوشته هم نشده است...

بورس۲۴ : نمایندگان مجلس در این دوره فعلا دو طرح تامین مسکن برای فاقدین خانه در نظر گرفته اند.

طرح اول که نیمه اول امسال نوشته شد ساخت 6 میلیون واحد مسکونی به مدت 6 سال با استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات بانکی بود.

طرح دوم اما بتازگی مطرح شده و هنوز نوشته هم نشده است. با این حال طرح دوم ظاهراً جذاب تر از طرح اول است. در این طرح قرار است به 10 میلیون نفر، هر کدام یک قطعه زمین 200 مترمربعی داده شود تا افراد خودشان روی زمین هایی که از دولت تحویل می گیرند خانه بسازند.

زمین چون که گران تر از خانه است برای افراد جذابیت دارد. اما شانس موفقیت این طرح خیلی خیلی کمتر از طرح اول می تواند باشد چون که زمین سال ها طول می کشد تا به زمین آماده سازی شده برای ساخت مسکن تبدیل شود. در حالی که در طرح تامین مسکن، افراد فاقد خانه حداکثر 2 سال بعد می توانند صاحب مسکن شوند.

کارشناسان اقتصادی براساس تجربه ای که از طرح های تامین مسکن 4 دهه اخیر دارند معتقدند، به احتمال خیلی زیاد طرح دوم یعنی واگذاری زمین، نه در مجلس تصویب نهایی می شود و نه اینکه حتی اگر تصویب شود،‌ مورد تایید نهایی مراجع بالاتر قرار می گیرد.

علت آن است که معمولاً واگذاری زمین با نیت تامین مسکن به سوداگری بیشتر با زمین ختم می شود.زمین در تهران میانگین از 25 میلیون تومان هم عبور کرده است.