به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٩۴٨۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٢٨٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد رشد داشته است.