به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس از ٨ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.