مدیرعامل شرکت بورس تهران بر این باور است که قیمت عمده سهم‌ها در حال حاضر به محدوده جذابی رسیده است.

بورس۲۴ : مدیرعامل شرکت بورس تهران بر این باور است که قیمت عمده سهم‌ها در حال حاضر به محدوده جذابی رسیده است.

با توجه به افت قابل توجهی که اکثر سهم ها داشته اند، حالا وضعیت طوری است که دیگر کسی نمی تواند بگوید بورس حباب دارد. حتی می توان گفت قیمت بسیاری از سهم ها به نقاط جذابی رسیده است و اینکه اکثر سهم ها منفی هستند، فقط ناشی از هیجان منفی است که در بازار ایجاد شده و فشار فروش مضاعفی را ایجاد کرده است.

علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت گو با خبرنگار بورس۲۴ گفت: با توجه به اینکه قیمت عمده شرکت ها در حال حاضر با عوامل بنیادی همخوانی دارد، برای خرید جذاب است.

وی گفت: از حقوقی ها که بخش عمده بازار را در اختیار دارند، انتظار و تقاضا داریم که همانند همیشه حمایت کنند که باعث برگشت اعتماد سهامداران هم خواهد شد.

صحرایی گفت: با توجه به اصلاحی که روی قیمت ها شده، حمایت مستمر حقوقی ها همچون گذشته باعث اطمینان سهامداران حقیقی می شود تا رونق بازار را در پی داشته باشد و این مراقبت و حمایت نباید مقطعی و کوتاه باشد.