به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ویتانا در ١٠ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٢٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود ٧٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۶ درصد رشد داشته است. گفتنی است نرخ فروش محصولات در مهر ماه نسبت به میانگین ٩ماهه رشد قابل توجهی داشته است. شایان ذکر است فروش مهر بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال های اخیر می باشد.گزارش خوبی است.