با تصویب بخش هایی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ۵٠ درصد از سود فروشندگان خانه هنگام انجام معامله باید بابت مالیات بر عایدی به حساب دولت واریز شود.

بورس۲۴ : با تصویب بخش هایی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، 50 درصد از سود فروشندگان خانه هنگام انجام معامله باید بابت مالیات بر عایدی به حساب دولت واریز شود.

مالیات بر عایدی سرمایه در این لایحه برای بازار مسکن به تصویب رسیده است. البته این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت است و باید به تایید هیات دولت و در نهایت مجلس و شورای نگهبان هم برسد.

این 50 درصد به معنای آن است که صاحب یک واحد مسکونی در زمان فروش خانه اش، نیمی از سود واقعی کسب کرده از خرید و فروش را باید به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.

در لایحه اولیه، این رقم 25 درصد بود آن هم به سود اسمی. منظور از سود واقعی، سود پس از کسر نرخ تورم است.

اگر این مالیات به تصویب برسد، همه کسانی که در دو سال اخیر آپارتمان خریده اند و بیش از 100 درصد سود کرده اند باید نیمی از آن را به دولت بابت مالیات پرداخت کنند!

البته شاید نیمی از این رقم نشود چون که باید تورم حداقل 30 درصدی سالانه از آن کسر شود.