بورس ٢۴ : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مى گوید که قیمت گذارى دستورى فولاد منتفى است و مقرر شده با عرضه کل فولاد کشور در بورس کالا، قیمت ها براساس عرضه و تقاضاى بازار کشف شود. جبار کوچکى زاده در گفت و گو با بورس ٢۴ اظهار داشت: بورس کالا تنها مسیر شفاف برای عرضه فولاد است و قرار است بازار فولاد برای شفاف سازی و کشف قیمت عادلانه به کلى در بورس عرضه شود.

بورس۲۴ : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مى گوید که قیمت گذارى دستورى فولاد منتفى است و مقرر شده با عرضه کل فولاد کشور در بورس کالا، قیمت ها براساس عرضه و تقاضاى بازار کشف شود.

جبار کوچکى زاده نماینده مردم رشت در مجلس در گفت و گو با بورس۲۴ اظهار داشت: بورس کالا تنها مسیر شفاف برای عرضه فولاد است و قرار است بازار فولاد برای شفاف سازی و کشف قیمت عادلانه به کلى در بورس عرضه شود.
وى افزود: یکی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر بازار فولاد است حضور واسطه ها و اختلال در عرضه این محصول است که منجر به مشکلاتی در صنایع وابسته به فولاد شده است. از این رو عرضه بخشى از تولیدات در بازار خارج از بورس منجر به غیرشفاف شدن بازار شده و این موضوع با برنامه وزارت صمت به زودى حل مى شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: امروز در صنعت فولاد و یا صنایع دیگر شاهد نوسان کاذب قیمت ها هستیم بنابراین وزارت صمت با جدیت به دنبال تعادل بازارهاست و تنها راه رفع مشکلات صنعت فولاد در کشور و رهایی از نرخ گذاری دستورى به واسطه عرضه در بورس کالاست که کنار رفتن قیمت گذارى دستورى به حذف واسطه ها منجر مى شود.