به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، معدنی املاح ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود١٨۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۵ درصد رشد داشته است. گفتنی است نرخ فروش محصولات در مهر ماه نسبت به میانگین ۶ماهه رشد قابل توجهی داشته است.