بورس ٢۴ : وام ١٣ درصدی اجاره مسکن به دلیل ارزان بودن برای صاحب خانه ها فوق العاده جذاب شده است. دولت از اوایل تابستان امسال مصوب کرد وام های ۵٠ میلیون تومانی در تهران به مستاجرها توسط بانک ها پرداخت شود تا این مبلغ در ازای بخشی از رهن واحدهای مسکونی در اختیار صاحب خانه ها قرار بگیرد.

بورس۲۴ : وام 13 درصدی اجاره مسکن به دلیل ارزان بودن برای صاحب خانه ها فوق العاده جذاب شده است.

دولت از اوایل تابستان امسال مصوب کرد وام های 50 میلیون تومانی در تهران به مستاجرها توسط بانک ها پرداخت شود تا این مبلغ در ازای بخشی از رهن واحدهای مسکونی در اختیار صاحب خانه ها قرار بگیرد.

در شهرهای بزرگ و مراکز استان مبلغ وام 30 میلیون و در شهرهای کوچک هم 15 میلیون تومان است.

تا الان بیش از 10 هزار فقره وام اجاره مسکن به مستاجرها یا بهتر است گفته شود صاحب خانه ها پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

اما الان با توجه به نرخ تورم 42 درصدی، وام 13 درصدی بسیار جذابیت پیدا کرده است.

این وام قرار است یکساله بازپرداخت شود اما چون اصل وام را یک صاحب خانه می تواند در طول همین مدت با سرمایه گذاری در یکی از بازارها، چند برابر کند، لذا بازپرداخت یکساله آن اهمیت چندانی برای صاحب خانه ندارد.

در شرایطی که بازدهی ماهانه بازارها حداقل 4 تا 5 درصد است، سر سال اصل وام اگر در این بازارها سرمایه گذاری شود حداقل 1.5 برابر می شود.

ضمن آن که قسط وام را آن صاحب خانه از طریق دریافت اجاره ماهانه، عملاً تامین می کند و مشکلی از این بابت ندارد.