شورای پول و اعتبار مصوب کرد، بانک ها در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رونق بخش مسکن به این بخش اختصاص دهند. بر اساس این مصوبه، بانک ها بایستی تسهیلاتی که همه ساله در بخش مسکن پرداخت می کنند، را برای این دوره، صرف پرداخت تسهیلات ساخت کنند...

بورس۲۴ : شورای پول و اعتبار مصوب کرد، بانک ها در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رونق بخش مسکن به این بخش اختصاص دهند.

بر اساس این مصوبه، بانک ها مقرر شده است تسهیلاتی که همه ساله در بخش مسکن پرداخت می کنند را برای این دوره، صرف پرداخت تسهیلات ساخت کنند.

با این حجم تسهیلات امکان ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد؛ رقمی معادل یکسال ساخت و ساز در شهرها.

بانک ها طی سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کردند که نیمی از این تسهیلات برای خرید مسکن بود.

اما با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار منبعد عمده تسهیلات در بخش مسکن به سازنده ها خواهد رسید تا به خریداران خانه.

کارشناسان معتقدند، این مسیر جوابگوی رونق مسکن نیست چون رونق از مسیر خرید و فروش است که ایجاد می شود.

سال گذشته کمتر از ۱۸۰ هزار نفر در کشور موفق شدند با کمک وام خرید مسکن صاحب خانه شوند.