بورس٢۴ : بازار سرمایه در پایانی ترین روز معاملاتی از هفته چهارم مهر ماه و آخرین روز از مهر ماه ٩٩ با رشد قابل توجه ارزش معاملات همراه شد. در این روز ١٣ هزار و ٢۴۴ میلیارد تومان داد و ستد در بازار صورت گرفت که سهم حقیقی ها از این مبلغ ١١،٢۶۴ میلیارد تومان بود. گروه های خودرویی، فلزی، بانکی، شیمیایی، فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری، استخراج کانه های فلزی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، انبوه سازی و حمل و نقل بیشترین ارزش معاملات را رقم زدند.