امروز در بورس انرژی ایران، رکورد معاملات روزانه بورس ایران هم زمان با معامله موفق محموله صادراتی ٢٢ میلیون بشکه ای بنزین به ارزش ٢٣ هزار میلیارد تومان شکسته شد. بر این اساس جمع ارزش معاملات این روز نیز از رقم...
شکسته شدن رکورد معاملات در بورس انرژی ایران

بورس۲۴ : امروز در بورس انرژی ایران رکورد معاملات روزانه بورس ایران هم زمان با معامله موفق محموله صادراتی 22 میلیون بشکه ای بنزین به ارزش 23 هزار میلیارد تومان شکسته شد.

بر این اساس جمع ارزش معاملات این روز نیز از رقم 34 هزار میلیارد تومان فراتر رفت، که تا به امروز در بین بورس های کشور این رقم بالاترین ارزش معاملات کل بازار سرمایه ایران به شمار می رود.