بورس ٢۴ : اعضای جدید هیات مدیره بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. در این جلسه که عصر امروز برگزار شده است ، رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره بورس با موافقت سایر اعضا انتخاب شدند.البته پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر تغییر مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در رسانه های خبری منتشر شده بود که در عمل امروز اتفاقی رخ نداد...

بورس۲۴ : اعضای جدید هیات مدیره بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. در این جلسه که عصر امروز برگزار شده است ، رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره بورس با موافقت سایر اعضا انتخاب شدند.البته پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر تغییر مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در رسانه های خبری منتشر شده بود که در عمل امروز اتفاقی رخ نداد.

در این جلسه مدیرعامل «وبانک» رییس هیات مدیره بورس تهران شد.بر همین اساس امیرتقی خان تجریشی که پیش از این به عنوان نماینده «وتوسم» در هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران حضور داشت، رییس هیات مدیره بورس تهران شد. همچنین جواد عشقی نژاد نیز نماینده سرمایه گذاری اهداف به عنوان نائب رییس هیات مدیره بورس تهران انتخاب شد. البته بر اساس گزارشات به دست آمده انتخاب یا ابقای مدیرعامل جدید بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده و ظاهرا به جلسه بعدی موکول شده است.