به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حفاری شمال از اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی جهت انجام عملیات حفاری، تعمیرات و تکمیل چاه خبر داد و اعلام نمود شروع بکار دکل سحر ٢ مورخ ١٣٩٩.٠۴.٢٨ بوده و این شرکت از آن تاریخ درآمد شناسایی و در گزارش های ماهانه خود افشا نموده و به علت طی شدن مراحل و بروکراسی های اداری امضای قرارداد تا این تاریخ به طول انجامیده است.