به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٨٠١ ریال سود محقق کرد. کاوه در مدت مشابه سال قبل ٣٨٩ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٠۶ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۶٣ درصدی سایر درامدها دانست. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ٢٨ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٢١ درصد بود.