بورس ٢۴ : ارزش کل معاملات امروز سه شنبه ٢٩ مهر ماه تقریبا مشابه دیروز و برابر با ۶ هزار و ۵٧۴ میلیارد تومان بود اما سهم حقیقی ها از داد و ستدها در قیاس با روز گذشته ٣٨ درصد افزایش داشت. گروه هایی که بیشترین معاملات در آن ها انجام شد عبارت از بانکی، شیمیایی، سرمایه گذاری، خودرویی، فلزی، عرضه برق، استخراج کانه های فلزی، فعالیت های کمکی مالی، سیمانی و فرآورده های نفتی یا همان پالایشی ها بودند.