به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو در گزارش تفسیری اعلام داشت ، عملیات تولید و فروش محصول کوئیک R و محصولات آتی R گروه سایپا به مدت ١٠ سال و به میزان ۶٠ هزار دستگاه در سال اول و ٨٠ هزار دستگاه از سال دوم تا پایان سال دهم مجموعا ٧٨٨ هزار دستگاه به شرکت پارس خودرو واگذار گردید.