به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل توکا از انعقاد قرارداد انجام عملیات جابجایی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی به وسیله مکانیزم های ریچ استاکر مجهز به سیستم مگنت گرم کار و تریلی کفی در شرکت فولاد هرمزگان جنوب با رقم ٢٨۶ میلیارد ریال خبر داد.