قیمت مسکن در تهران نسبت به ابتدای سال بیش از ۵٠ درصد و در دیگر شهرهای کشور بیش از ۶٠ درصد افزایش از خود نشان می دهد.

بورس۲۴ : قیمت مسکن در تهران نسبت به ابتدای سال بیش از 50 درصد و در دیگر شهرهای کشور بیش از 60 درصد افزایش از خود نشان می دهد.

رشد قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور بیش از میزان رشد در تهران است.

با این حال در شرایطی که خریدار و فروشنده آپارتمان، دلال و سازنده و همچنین کارشناس و صاحب نظر در بازار مسکن از پایان جهش قیمت ها می گویند اما هنوز در این بازار انتظارات افزایشی وجود دارد.

اگر انتظار برای افزایش قیمت مسکن منشاء داخلی (درون بازاری) داشته باشد، مشکلاتی نظیر کمبود عرضه مسکن یا حجم بالای خریدار خانه و آپارتمان می تواند علت باشد. اما تحقیقات می گوید، انتظارات، منشاء بیرونی دارد. در همین کمتر از یک ماه اخیر روزهای گذشته از مهر ماه، نرخ ارز بیش از 10 درصد و قیمت سکه بیش از 20 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در بازار سهام، رشدها منفی بود.

کارشناسان مسکن معتقدند تداوم رشد قیمت در بازارهای رقیب مسکن باعث بروز دوباره انتظارات افزایشی در بحث قیمت مسکن شده است.

این انتظارات اگر کنترل نشود منجر خواهد شد رشد ماهانه قیمت مسکن مجددا نرخ های دو رقمی را تجربه کند.