​آخرین وضعیت شرکت باما، زیر مجموعه هلدینگ امیر که اخیرا اعلام کرده افزایش سرمایه ٢٧٠٠ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد داشت بررسی شد.