مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره امروز با حضور حداکثر سهامداران تشکیل شد.

بورس۲۴ : مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره امروز با حضور حداکثر سهامداران تشکیل شد.

سیدجواد احمدی مدیرعامل شرکت خلاصه‌ای از وضعیت تولید، فروش، میزان سود تحقق یافته طی ده ماه از سال مالی منتهی به 30.09.1399 و همچنین اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مجتمع را به اطلاع سهامداران رساند.

سپس دستور جلسه قرائت و جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره رای‌گیری به عمل آمد و اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضاء اصلی:

1- بانک صنعت و معدن

2- شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام)

3- شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

4- شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران(سهامی خاص)

5- شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن(سهامی خاص)

عضو علی البدل:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن