به گزارش بورس ٢۴، بورس تهران اعلام داشت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند حذف سفارش فروش در پیش گشایش شرکت پالایش نفت اصفهان (نماد شپنا) در تاریخ ١٣٩٩/٠٧/٢٧ از طریق سامانه برخط سه شخص حقیقی صورت پذیرفته بود و طبق تبصره ماده ١٢ دستورالعمل معاملات بر خط دسترسی اشخاص مذکور در همان تاریخ توسط مدیریت نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسدود گردید و پرونده برای اتخاذ تصمیم به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع گردیده است.