به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک از روز سه شنبه ٢٩ مهر ماه بازارگردانی می شود. حداقل معاملات روزانه ١ میلیون سهم می باشد.