به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی بر روی سهام شرکت کشت و صنعت آبشیرین از ٢٩ مهر آغاز خواهد شد.حداقل معاملات روزانه ٢ میلیون سهم می باشد.