به گزارش بورس ٢۴، شرکت بیمه سرمد از روز سه شنبه ٢٩ مهر ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود. حداقل معاملات روزانه ٢ میلیون سهم می باشد.