شرکت های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت تهران این هفته وکیوم باتوم را با میانگین قیمتی بیش از ۴٣٠٠ تومان...