بانک سینا اخیرا برخی گزارشاتی را منتشر کرده که نشان می دهد در دل خود شرکت های سرمایه گذاری پر ارزشی حتی فراتر از ارزش بازار خود بانک در اختیار دارد.

بورس۲۴ : بانک سینا اخیرا برخی گزارشاتی را منتشر کرده که نشان می دهد در دل خود شرکت های سرمایه گذاری پر ارزشی حتی فراتر از ارزش بازار خود بانک در اختیار دارد.

بانک سینا در پرتفوی سرمایه گذاری خود 2 شرکت بسیار مهم دارد:

ابتدا مالکیت 10 درصدی در اعتماد مبین که به طور مستقیم مالک 5 درصد از سهام مخابرات به ارزش بازار 5750 میلیارد تومان است و با کسر بهای تمام شده 210 میلیاردی ، ارزش خالصی معادل5540 میلیارد از این شرکت را در اختیار دارد.

دوم شرکت مالکیت 100 درصدی شرکت مدیریت کوثر بهمن را در اختیار دارد.

کوثر بهمن در بازار اول فرابورس پذیرش شده و در لیست عرضه های اولیه قرار داشته و بانک سینا قرار است 20 درصد سهام این سرمایه گذاری را به فروش برساند.

اما نکته مهم اخیر، پرتفوی منتشر شده کوثر بهمن است.

فولاد کاوه و خدمات بندری سینا و بیمه پارسیان عمده سرمایه گذاری های کوثر بهمن بوده و نکته جالب ایجاد مازاد 4793 میلیاردی این پرتفو می باشد که با احتساب 700 میلیارد حقوق صاحبان سهام و پرتفوی غیر بورسی ارزشی بالغ بر 5490 میلیارد تومان ایجاد می کند که با کسر بهای تمام شده 252 میلیاردی ارزش 5240 میلیاردی ایجاد می کند که ورود این شرکت به بازار فرابورس تحولات جدی در ارزش و سود سازی بانک سینا ایجاد خواهد کرد.

پس در نهایت دوسرمایه گذاری بانک سینا تنها در دو شرکت مخابرات و کوثر بهمن 10780 میلیارد تومان می باشد در حالی که بانک سینا مالک چند شرکت دیگر نیز می باشد.

حال آن که ارزش بازار بانک سینا تنها 11870 میلیارد تومان می باشد.

همچنین بانک سینا افزایش سرمایه بیش از 150 درصدی از تجدید ارزیابی را نیز مصوب و به تایید حسابرس رسانده است.

پس در نهایت پتانسیل های بانک سینا را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

تشکیل بیش از 90 درصد قیمت سهام شرکت ناشی از 2 شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه

افزایش سرمایه بالای 150 درصدی از تجدید ارزیابی

برنامه عرضه 20 درصدی سهام کوثر بهمن و شناسایی سود بالا از طریق این واگذاری

در نهایت بانک سینا از نظر بنیادی پتانسیل های بسیار خوبی داشته که فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود پیدا کرده است.