شرکت های فولادی هفته منتهی به ٢۵ مهرماه در مجموع بیش از ۵٠ هزار تن میلگرد را در رینگ فلزات به فروش رساندند. در حالی که نرخ پایه برای عرضه در محدوده ١٠,٨۶٠ تومان در نظر گرفته شده بود...

بورس۲۴ : شرکت های فولادی هفته منتهی به 25 مهرماه در مجموع بیش از 50 هزار تن میلگرد را در رینگ فلزات به فروش رساندند. در حالی که نرخ پایه برای عرضه در محدوده 10,860 تومان در نظر گرفته شده بود تا 11,800 تومان نیز خریدار داشت.

بالاترین حجم تقاضا به سبد میلگرد 14 تا 28 فولاد خراسان اختصاص داشت؛ 20,394 تن که با متوسط نرخ 11,687 تومان (8 درصد بالاتر از پایه) معامله شد.

ذوب آهن اصفهان نیز با قیمت 10,994 تومان سبد میلگرد مخلوط را به فروش رساند. گفتنی ست معامله قبلی این محصول در محدوده قیمتی 10,500 تومان صورت گرفته بود.