شرکت ذوب آهن اصفهان هفته گذشته مجموعا ١۵,۴٠٠ تن تیرآهن و میلگرد در بورس کالا به فروش رساند که با توجه به برتری تقاضا (بیش از ٣٢ هزارتن) نرخ فروش این گروه محصولات نسبت به عرضه های قبلی...