بورس ٢۴ : بانک مرکزی اعلام کرد : روند افزایشی قیمت مسکن تورم هدف اعلام شده برای سال ٩٩ را تهدید می کند. گزارشی که بانک مرکزی با عنوان تحلیل تحولات اقتصاد کلان منتشر کرده است از عوامل تهدیدکننده تورم هدف ٢٢ درصد پرده برداشته است...

بورس۲۴ : بانک مرکزی اعلام کرد : روند افزایشی قیمت مسکن تورم هدف اعلام شده برای سال 99 را تهدید می کند.

گزارشی که بانک مرکزی با عنوان تحلیل تحولات اقتصاد کلان منتشر کرده است از عوامل تهدیدکننده تورم هدف 22 درصد پرده برداشته است.

در این گزارش به صراحت آمده است:‌ رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور 1399 به ترتیب معادل 36.2 و 26.1 درصد بوده است. در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و ... تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند.

تورم هدف در سال جاری 22 درصد اعلام شده است ، حال این که قیمت مسکن نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد رشد از خود نشان می دهد و از ابتدای سال جاری تا کنون 55 درصد افزایش یافته است.

از آنجا که هزینه مسکن در سبد محاسبه تورم وزن بالای 33 درصد را دارد، این میزان رشد قیمتی، مسیر کاهش تورم بالای 30 درصد به زیر 22 درصد را در ماه های آتی سخت خواهد کرد. مگر این که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند و خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن یکدفعه کاهش یابد تا رشد قیمت مسکن صفر شود.