بورس ٢۴ : بانک پاسارگاد صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده خود را روانه کدال کرد ، گزارشی با رشد ٢٧٠ درصدی سود خالص هر سهم. «وپاسار» جز معدود بانک هایی است که در سال های اخیر هم در حوزه کسب و کار محوری بانک عملکرد خوبی داشته و هم توانسته ذخایر ارزی مطلوبی را در اختیار داشته باشد. علی اکبر امین تفرشی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در توضیح عملکرد سال جاری این بانک به خبرنگار بورس ٢۴ این طور گفت : خوشبختانه با توجه به سیاست گذارهایی که در بانک عملیاتی شده است بانک توانسته عملکرد خوبی ارایه دهد و ما، هم در حوزه درآمد های عملیاتی و هم در بخش منابع ارزی در اختیار بانک در شرایط خوبی قرار داریم که نتیجه آن در شش ماهه منجر به تحقق حدود ۵۶ تومان سود خالص به ازای هر سهم شده است.