بورس ٢۴ : سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد که در بازار پایه زرد فرابورس داد و ستد می شود در ۵ ماه ابتدایی امسال با جهش ۵ برابری قیمت همراه شد و از محدوده یک هزار تومان به بالاتر از ۵ هزار تومان رسید.اما در راستای روند اصلاحی بازار سرمایه که از مرداد ماه تاکنون ادامه دارد بهای این سهم تا حدود ٣٢٠٠ تومان کاهش یافته و امروز نیز متحمل صف فروشی بود که بخش قابل توجهی از آن تا پایان ساعت معاملاتی پایدار باقی ماند. اما اخیرا گزارش هایی از بمیلا در سایت کدال منتشر شده که از پتانسیل های مطلوب این شرکت در آینده حکایت دارد. یکی از مهمترین برنامه های این شرکت افزایش سرمایه از ۴٠٢،٢٨۵ میلیون ریال به ۶٣۵،۴۵١ میلیون ریال است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این افزایش سرمایه حدود ۵٨ درصدی از محل سود انباشته خواهد بود.